Hoe schrijf ik me uit als lid van de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Zorgkas? [gebruiksklaar, incl. bijlagen]

Gebruik onderstaande tekst en voeg daarbij alle bijlagen. Verstuur dit alles vervolgens, bij voorkeur aangetekend, naar:

 • VZW Vlaamse Zorgkas, Koning Albert II-laan 35 Bus 36, 1030 Brussel.

* * *

Geachte VZW Vlaamse Zorgkas,

Bij deze wens ik me uitdrukkelijk uit te schrijven als lid van uw vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Zorgkas, Koning Albert II-laan 35 Bus 36 te 1030 Brussel.

Tot m’n spijt zie ik me tevens verplicht u te informeren i.v.m. ongrondwettelijkheden en discriminatie bij de VZW Vlaamse Zorgkas, waarvan ikzelf ook slachtoffer ben.

[Maar ook door het aan mij gerichte dwangbevel uitgeschreven door een gerechtsdeurwaarder in naam van de VZW Vlaamse Zorgkas / Vlaamse overheid waarin de onmiddellijke betaling van gedwongen lidgelden wordt geëist.]

(Het slachtoffer moet niet bewijzen dat hij gediscrimineerd wordt, de dader moet bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/discriminatie. [bijlage 1])

* * *

Bijlages (vermeld als referentie: VZK/JACOBS/2012. Zo weten ze bij de overheid meteen hoe laat het is):

 • U kan ook alle overige materiaal en teksten van deze Dossier VZK website gebruiken om uw zaak kracht bij te zetten. Lees de resultaten van mijn acties en profiteer daar dan ook van.

Geplaatst op januari 10, 2014, in Dossier VZK en getagd als , , . Markeer de permalink als favoriet. 13 reacties.

 1. Zijn er al successen geboekt? Heb men Administratie van daag mogen gaan afhalen bij de post van de Vlaamse ZORGFONS Dus geen ZORGKAS

 2. truthnewsinternational1

  Het enige voor mij bekende positieve dossier, met voordelig resultaat voor de betrokkene, is mijn eigen zaak. Namelijk Dossier VZK. Voor zover ik weet is er geen publieke kennis van andere dossiers. Indien dat wel zo zou zijn dan nodig ik deze mensen graag uit om een kopie van hun zaak naar mij te sturen. Zo kan ik die dan toevoegen aan deze website.

  Groeten,

  Koen Jacobs

 3. Hallo

  Ik vermoed dat deze redenering ook van toepassing is op het verplicht opgedrongen lidmaatschap bij een sociale kas voor de zelfstandigen. Al deze kassen zijn dus ook VZW’s, en net zoals bij de zorgkas wordt je ambsthalve lid bij een standaard kas als je nergens je aansluit.

  Ik kan me daar mateloos aan ergeren, gezien pensioen een ponzi spel is (tegen dat ik oud ben zijn er niet genoeg werkenden meer, en pensioen is slechts een belofte), en de ziektekas enkel de reguliere onderdrukkunde sponsort, dus enkel de symptomatische geneeskunde.

  Als ik naar een chiropractor of accupuncturist ga, krijg ik daar bijna niks van terug, maar ik ben wel verplicht heel het zorgsysteem mee te betalen. Verder heb ik net ontdekt dat ik wellicht de ziekte van Lyme heb, en dit mij makkelijk 2.000 euro per maand kan gaan kosten, allemaal niet terugbetaald gezien niet erkend. Ik weiger dus nog mee te betalen.

  Ik zou mij dus graag uitschrijven bij zenito, een VZW waar ik vermoedelijk lid van ben gezien ik hun diensten als zelfstandige afneem (lees sociale bijdrages).

  Kan Zenito mijn uitschrijving proberen verhinderen ? Normaal moet je een bewijs kunnen opleveren dat je stopt met je zelfstandigheid, maar volgens de wet kan Zenito dit niet inroepen gezien: “Te allen tijde kan hij uit de vereeniging treden mits inachtneming van het reglement; elke reglementsbepaling, waardoor deze vrijheid zou worden opgeheven, wordt voor niet bestaande gehouden”

  De wetten die je verplichten lid te worden van een sociale kas, zijn immers in conflict met de wet van vrijheid van vereniging.

  Anderzijds zie ik dat Zenito geen lieverdjes zijn ivm deurwaarders:

  http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?f=49&t=23277

  Op mijn vraag op juridisch forum, kwamen enkel “domme” antwoorden:

  http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?f=33&t=44178

 4. Ze maken het complex:

  1. op het overschrijvingsformulier staat

  CM-Zorgkas Waas en Dender
  de Castrodreef 1
  9100 Sint-Niklaas

  2. volgens een mail van CM, is de CM-Zorgkas Waas en Dender dan weer aangesloten bij de CM-Zorgkas Vlaanderen, een MOB. Een MOB is een maatschappij van onderlinge bijstand, en volgens de wet dus ook een type vereniging.

  CM-Zorgkas Vlaanderen,
  Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel.

  -> dit is dus een MOB

  Bij welke kas schrijf ik mij nu uit ? Kan uiteraard ook twee aangetekende schrijvens sturen ……

  Hun reactie ivm vragen rond MOB:

  CM-Zorgkas Vlaanderen is een MOB

  Om de zorgverzekering te kunnen realiseren conform de bepalingen van het artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990 werd er door de algemene vergadering van de Landsbond op 23 oktober 1999 beslist tot de oprichting van een maatschappij van onderlinge bijstand.

  Alle CM-ziekenfondsen actief in het Nederlandse taalgebied en/of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn toegetreden tot deze maatschappij van onderlinge bijstand.

  De algemene vergadering van deze maatschappij van onderlinge bijstand is samengesteld uit afgevaardigden die voor de duur van zes jaar werden verkozen door de algemene vergadering van de aangesloten ziekenfondsen, naar rata van één afgevaardigde per schijf van 7 500 leden, en met een minimum van drie afgevaardigden en een maximum van twintig afgevaardigden per ziekenfonds.

 5. schrijfnaarmada

  Dit is een reactie die ik heden 25/09/2014 na mijn schrijven naar de deurwaarder. De deurwaarder heeft contact gehad met de zorgkas

  Geachte,

  Als inwoner van een Vlaamse gemeente is betrokkene verplicht om aan te sluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering.

  zie artikel 4, §1 van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering:

  “Met behoud van de toepassing van § 3 moet elke persoon die in het Nederlandse taalgebied woont, aangesloten zijn bij een krachtens dit decreet erkende zorgkas. Wie binnen de door de Vlaamse Regering te bepalen termijn niet aangesloten is bij een erkende zorgkas, wordt ambtshalve aangesloten bij de door het Vlaams Zorgfonds opgerichte zorgkas. De betrokkene wordt daarvan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte gebracht. Die aansluiting vervalt als de betrokkene zich alsnog aansluit bij een erkende zorgkas van zijn keuze.”
  Meneer is aangesloten bij de CM-Zorgkas Vlaanderen.

  Hij is dan ook verplicht om de jaarlijkse ledenbijdrage ten bedrage van 25 € aan uw zorgkas te betalen (zie artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering).

  Artikel 11 van dit zelfde BVR bepaalt dat de zorgkas jaarlijks de ledenbijdrage opvraagt, wordt hierop niet ingegaan dan wordt krachtens artikel 14 van ditzelfde BVR uiterlijk op 30 november van dat jaar een herinneringsbrief gestuurd.

  Art. 21bis § 1. van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering stelt:

  “Met behoud van de toepassing van artikel 10, § 3, wordt een administratieve boete opgelegd aan iedereen die aangesloten is bij een zorgkas en die drie keren, niet noodzakelijk opeenvolgende keren, de bijdrage, vermeld in artikel 4, § 5, niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald.” Deze administratieve geldboete bedraagt 250 €.

  Deze bepaling wordt verder uitgevoerd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.

  Artikel 15 stelt:

  Ҥ 1. Aan de leden die minstens twee, niet noodzakelijk opeenvolgende, ledenbijdragen niet of onvolledig betaald hebben, vraagt de zorgkas in het jaar waarin de volgende ledenbijdrage verschuldigd is, de verschuldigde ledenbijdragen met een aangetekende brief uiterlijk op 31 maart, op.

  De CM-Zorgkas Vlaanderen heeft betrokkene aangetekend aangeschreven dd. 29 maart 2013 op zijn officieel adres, omdat hij zijn bijdragen voor 2011, 2012 en 2013 nog niet had betaald. Hij had tijd om zich te regulariseren tot 30 april 2013. De geldboete werd per aangetekende brief dd. 17 januari 2014 opgelegd (kopie als bijlage). Betrokkene had toen 60 dagen de tijd om een bezwaar in te dienen of om het verschuldigde bedrag te betalen. Hij deed geen van beide. De procedure is correct verlopen. Bijgevolg mag de invordering dan ook worden verdergezet.

  Met beleefde groet,

  Dienst Administratieve Geldboete

  Vlaams Zorgfonds

  Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

  T 02 553 46 60, F 02 553 46 59
  E boetezorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be
  Koning Albert II-laan 35 bus 37, 1030 Brussel
  http://www.zorg-en-gezondheid.be

 6. truthnewsinternational1

  “Meneer is aangesloten bij de CM-Zorgkas Vlaanderen.”

  De betreffende persoon is dus niet lid de VZW Vlaamse Zorgkas, wel van de CM kas.

  Daardoor moet hij eerst uitstappen van deze kas, m.b.t. de extra zorgverzekering, om dan ambtshalve – ILLEGAAL – aangesloten te worden bij VZW Vlaamse Zorgkas.
  Daarna kan deze persoon perfect terugvallen op de aangereikte info en hulp hier.

 7. schrijfnaarmada

  Dus braaf ook de 250 € extra betalen

 8. truthnewsinternational1

  NEE!

  Bijlage 4 van 9 – Administratieve geldboete (2012)
  https://vlaamsezorgkas.wordpress.com/2013/04/27/bijlage-4-van-9-administratieve-geldboete-2012/

  Geen boete meer bij laattijdige betaling

  Het Vlaamse parlement heeft op 22/04/2009 de regelgeving van de Vlaamse zorgverzekering gewijzigd. De wijziging heeft onder meer betrekking op de administratieve geldboete.

 9. schrijfnaarmada

  Ok bedankt ik hou je verder op de hoogte. Ik maak dit ook bekent aan de deurwaarder die voor 15 oktober binnenkort de “totale” betaling verwacht.

  Ze zijn tegenwoordig tot alles in staat, men lijkt hopeloos te zijn bij de (r)overheid.

  Geachte Heer,

  Ik zend U in bijlage nogmaals het schrijven dat ik thans ontvang vanwege de Vlaamse Zorgkas.

  Ik verwacht betaling van het verschuldigd saldo voor 15 oktober aanstaande.

  Hopende op een gevolg per kerende.

  Hoogachtend,

  Gerechtsdeurwaarder Daryll Vaganée

  Kerkstraat 39

  9200 DENDERMONDE

  KBO 0851.341.680

  Tel: +32(0)52/21.18.07

  Fax: +32(0)52/21.64.12

  Email: gdw@vaganee.be

 10. schrijfnaarmada

  Doch er zit weer weer een adder onder het gras ( ik ben 2 )

  1) Kwijtschelding van de boete voor wie te laat betaalde

  Wie een administratieve geldboete werd opgelegd, omdat hij één of meer bijdragen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering te laat betaalde, hoeft deze boete niet meer te betalen. In dat geval wordt de administratieve boete kwijtgescholden.

  Als u in aanmerking komt voor de kwijtschelding ontvangt u daarvoor vóór eind juni een formele bevestiging van het Vlaams Zorgfonds. U hoeft daarvoor niets te ondernemen.

  2 ) Boete blijft behouden voor wie niet betaalde

  Let op: wie de bijdrage pas betaalde, nadat hij de boetebrief ontving, komt niet in aanmerking voor deze maatregel. Voor wie de bijdragen helemaal niet heeft betaald, blijft de boete eveneens behouden.

  Terugbetaling boete

  Als u de boete die u werd opgelegd wegens laattijdige betalingen al betaald hebt, dan wordt het bedrag van de boete automatisch teruggestort. U hoeft dus niets zelf te doen. Let op: enkel de boete wordt terugbetaald. De jaarlijkse bijdragen uiteraard niet. Deurwaarderskosten worden evenmin terugbetaald.

 11. schrijfnaarmada

  En vandaag dit

  Waarde heer,

  Er zijn in Vlaanderen verschillende instanties actief mbt. de zorgsector, waaronder:

  * de vlaamse ZORGKAS vzw

  * het vlaams ZORGFONDS

  De VZW VLAAMSE ZORGKAS is een erkende zorgkas opgericht door de Vlaamse overheid, is voor iedereen toegankelijk en bestaat als openbaar alternatief naast de andere zorgkassen (zoals bv CM). De Vlaamse Zorgkas is onafhankelijk van enige politieke strekking. Het lidmaatschap tot deze vlaamse zorgkas is geenszins verplicht . Men kan uiteraard tot een om het even welke zorgkas toetreden. Iedereen die echter zou vergeten zijn om op tijd lid te worden van een zorgkas wordt automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

  Het VLAAMS ZORGFONDS beheert de Vlaamse Zorgverzekering. Het is een overkoepelend orgaan dat de verschillende zorgkassen ( bv. CM, Vlaamse Zorgkas,…) erkent, subsidieert en controleert. Het Vlaams Zorgfonds legt eveneens de administratieve geldboete op.

  Personen ouder dan 25 jaar en woonachtig in Vlaanderen , zijn verplicht om zich aan te sluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering a rato van een bijdrage van € 25 per jaar .

  Het lidmaatschap tot het vlaamse zorgfonds is verplicht in Vlaanderen en het is onmogelijk om afstand te doen van dit verplichte lidmaatschap.

  De door het Vlaams Zorgfonds opgelegde administratieve geldboete wordt vanaf 1/1/2010 door het Vlaams Zorgfonds per aangetekend schrijven ter kennis gebracht .

  Voor 1/1/2010 kregen personen die gedurende 3 jaar de bijdragen niet (volledig) betaalden een administratieve geldboete opgelegd dewelke niet per aangetekend schrijven ter hunner kennis werd gebracht. Gezien het ontbreken van deze aangetekende inkennisstelling, keurde het Vlaams Parlement op 22/4/2009 een aanpassing van het Decreet goed.

  Let op: wie de bijdrage pas betaalde nadat een boete werd opgelegd of wie de bijdrage helemaal niet had betaald, moest de boete nog steeds betalen.

  Vanaf 1/1/2010 stelt deze eventuele kwijtschelding zich niet meer , aangezien de kennisgeving thans aangetekend ter kennis wordt gebracht . Indien men zich niet akkoord kan verklaren met de opgelegde administratieve boete, kan men bezwaar indienen binnen de 2 maanden na het aangetekend schrijven.

  Gelet op bovenstaande verduidelijking, kan er derhalve geen enkele grond tot verwarring meer bestaan.

  De inhoud van de U in datum van 15/9/2014 verstuurde aanmaning tot betalen voor een totaal bedrag van € 359,75 blijft gehandhaafd.

  Voormeld bedrag van € 359,75 dient ten laatste op 10/10/2014 in mijn bezit te zijn door storting op rekeningnummer BE68 7370 2293 9634.

  Hopende op een spoedige regeling van Uwentwege, teken ik

  Hoogachtend

  Daryll VAGANEE

  Gerechtsdeurwaarder

 12. schrijfnaarmada

  Geacht heer,

  De CM-Zorgkas Vlaanderen heeft u op 29 maart 2013 een aangetekend schrijven gestuurd. In deze brief stond vermeld dat u bijdragen voor de jaren 2011, 2012 en 2013 nog niet betaald had. U kreeg toen de kans om zich in orde te stellen en de bijdragen te betalen voor 30 april 2013. Indien u een bewijs wenst van dit aangetekend schrijven dient u zich te wenden tot uw zorgkas.

  U verwijst tevens naar personen die recht hebben op een vrijstelling.

  Als inwoner van Vlaanderen bent u verplicht om u aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering vanaf het jaar dat u 26 jaar wordt. Daarop zijn echter uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving.

  Er is echter geen sprake van discriminatie. Het gelijkheidsbeginsel vindt steun in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het EVRM vermeldt het verbod van discriminatie in art. 14. Het IVBPR voegt in art. 2, §1 eenzelfde verbod in, en voegt daaraan toe art. 26 het gelijkheidsbeginsel.

  De regels van gelijkheid en non-discriminatie sluiten echter niet uit dat een verschillende behandeling tussen de categorieën van personen ingesteld wordt voor zover ze berust op een objectief criterium en ze op redelijke wijze gerechtvaardigd is.

  Voor de lijst van personen die u opsomt, kunnen wij verantwoorden dat zij opgelegd zijn door hogere regelgeving of berusten op een objectief criterium.

  Voor volgende groepen wordt het verschil in behandeling opgelegd door hogere wetgeving, met name de EU verdragen:

  • Uitgaande grensarbeiders

  • Personen ten laste van uitgaande grensarbeiders (zijn vanaf het jaar 2011 vrijgesteld van aansluitingsplicht)

  • Gedetacheerden

  • Personeelsleden van instellingen van de EU

  • Studenten uit een andere lidstaat van de EU, EER of uit Zwitserland

  Voor volgende groepen van personen wordt het onderscheid opgelegd door –hogere- internationale verdragen en protocollen:

  • Personeelsleden van de NAVO

  • Personeelsleden van de World Customs Organisation

  • Personeelsleden van andere internationale organisaties

  • Personen onderworpen aan het Verdrag van Wenen

  Het onderscheid in behandeling is dus gerechtvaardigd.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met beleefde groet,

  Dienst Administratieve Geldboete

  Vlaams Zorgfonds

  Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

  T 02 553 46 60, F 02 553 46 59
  E boetezorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be
  Koning Albert II-laan 35 bus 37, 1030 Brussel
  http://www.zorg-en-gezondheid.be

 13. Wat kun je nu nog doen?

Reacties

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: